Oppløftende nyhet for norske bingospillere

Agnes Solberg
June 5, 2020
10 Views

Den gode nyheten for norske statsborgere er at regjeringen aldri har fulgt opp på sine trusler om å sperre IP-adresser til nettbaserte casinoer. Dessuten forbyr ikke lotteriloven, spillordningen og totalisorloven norske borgere fra å delta i ulisensiert spillvirksomhet. Nordmenn kan bruke online bingoer eller nettkasinoer fra hvilken som helst tjenesteleverandør de liker. Og faktisk gjør mange av dem det. Er du en leser hos oss, er du mulig en av mange andre.Oppløftende nyhet for norske bingospillere

Bingo online -ikke kriminalisert

Med utgangspunkt i utviklingen de siste årene vil norske statsborgere fortsatt kunne spille online bingo hvor som helst de vil i overskuelig fremtid. Norges økonomi er avhengig av olje og gass i Nordsjøen. Så det er mulig at regjeringen vil spille et nytt spillinntekter hvis oljeprisen holder seg lav i lang tid. Men press fra EFTA og andre europeiske organer som Norge har medlemskap i, kan tvinge regjeringen til å støtte opp igjen. For norske online spillere er det gode nyheter.

Når det gjelder lovgivningen om spill, gir noen europeiske land innbyggerne maksimal frihet og andre innfører maksimale begrensninger. Ett land, Norge, passer til begge beskrivelsene. Til tross for den beste regjeringen fra den norske regjeringen for å monopolisere pengespill de siste årene, står innbyggerne fritt til å spille online bingo. Eller bruke nettkasinoer uten frykt for voldsom straff.

Norge har spillmonopil, i teori

I henhold til norsk lov er det bare statseide Norsk Tipping og bransjedrevne Norsk Rikstoto som har lov til å tilby spiltjenester. Kommersielle operatører kan søke om tillatelse til å tilby begrensede spillaktiviteter, men er ikke kvalifisert for full spilllisens. I henhold til den norske regjeringens svært restriktive regler må lisensierte spilloperatører bevilge penger. 35% av overskuddet til Norsk Tipping og 30% til gode formål.

Norge har flørt med ideen om å blokkere ulisensierte spillesider, men har aldri gått gjennom med det. Norges tøffe holdning til konkurranse har til og med vakt det uønsket oppmerksomhet fra European Free Trade Association. På et tidspunkt signaliserte EFTA at den ville utfordre Norge hvis den innførte begrensninger for hvor innbyggerne kunne gamble. Kritikere av Norges holdning har påpekt at posisjonen har mer å gjøre med å beskytte inntektene enn av den faktiske bekymringen for norske aktører. Vi avventer og vil holde dere informert!

Agnes Solberg