Krigsherjede Ukraina stenger for gambling

Hvordan ser det ut for gambling i Ukraina 2023? Det er kanskje ikke så merkelig hvis den utmatta befolkningen i Ukraina skal slippe å spille. Ellers er det iallefall baktanken. Den ukrainske visestatsministeren Mykhailo Fedorov har sendt et lovutkast til landets lovgiver, Verkhovna Rada, som foreslår at Kommisjonen for regulering av gambling og lotterier (KRAIL) skal oppløses. Han mener det er på tide å erstatte KRAIL med et nytt utøvende organ. Fedrorov – som også er Ukrainas minister for digital transformasjon. Han foreslo lovutkastet på grunn av regulatorens trege og unnvikende holdning til å utstede gamblinglisenser i tide. Det var opprinnelig KRAIL’s ansvar, og hittil har lite og ingenting skjedd med lovgivning og regulering av nettspill i Ukraina.

Slotparadise Casino200% Bonus Opptil 2.000 Kr + 10% Cashback
Kjappe innskudd med Visa/Mastercard
NYTT norsk casino fra 2022

Besøk Her
Omtale
Gambling i Ukraina

Gambling i Ukraina 2023 – Hva er KRAILS problem?

KRAIL fungerer som et kollegialt organ bestående av en leder og seks medlemmer. Men komiteens møter kun gyldige dersom fem medlemmer er til stede. Noe som er nødvendig for at søknad om konsesjon til å tilby nettspill skal godkjennes av organet. Som et resultat av landets invasjon av væpnede styrker i den russiske føderasjonen den 24. februar 2022, undertegnet president Volodymyr Zelenskyy dekretet “Om innføring av krigslov i Ukraina”. Hvilket selvsagt endte med at at flere av medlemmer av kommisjonen ble mobilisert til militærtjeneste. Siden er lite gjort med regulering av casino på nett.

Umulig å fortsette KRAIL-møtene

Dette gjorde det umulig å fortsette KRAIL-møtene, og forårsaket derfor pauser og forsinkelser i en stor del av det normale arbeidet som ble utført av regulatoren.Blant annet ved utstedelse av konsesjoner operatører har ventet årevis på. “Blokkering av KRAILs arbeid fører til fullstendig ustabilitet i markedet, samt tap av inntekter til budsjettet,” sa departementet. “Det nåværende formatet til KRAIL er ufullkommen og må reformeres.”

Gambling i Ukraina 2023 – Ukraina foreslår å endre spillovene

Det nye lovutkastet foreslår å løse dette problemet ved å revidere “prinsippene for dannelsen og funksjonen til KRAIL”, ved å transformere organisasjonen fra et kollegialt organ til en mer sentralisert leder. Målet med å transformere regulatoren fra en komité til en utøvende struktur er å forbedre styringen ved å gjøre en enkelt person ansvarlig for reguleringen av Ukrainas spilleautomater og andre pengespill. Den nye organisasjonen skulle være «ansvarlig for utforming og gjennomføring av statlig politikk innen organisering og gjennomføring av pengespill og lotterier» – som departementet mener krevde innføring av ny primærlovgivning. Under det nye systemet skal søknader om spillelisenser i stor grad automatiseres. Det er iallefall planen. Departementet argumenterer for at dette vil gi nye budsjettmessige besparelser, samt at rettighetshavere vil kunne skaffe dem mye raskere. Det er ingen tvil om at Fedrorov har blod på tann og vil ta tak i dette slik at operatører kan tilby sine tjenester under organiserte forhold. Slik sikrer også Fedrorov at inntektene fra nettspill forblir i landet.

Et navn å se opp for

Fedororv ser det som sin plikt å få ryddet opp i dagens ukrainske spillovgivning. Han er ikke redd for å snakke imot sine egne. Like nådeløs har han gått løs på den digitale industrien i Ukraina. Uansett, tilbake til spill på nettcasino i Ukraina. “Automatisering av lisensieringsprosessen vil umuliggjøre korrupsjonsordninger og sikre stabile inntekter til budsjettet fra markedsaktører,” sa departementet i en uttalelse.

Bekjempelse av korrupsjon

Departementet gjorde også det klart at bekjempelse av korrupsjon – som karakteriseres som endemisk i konsesjonsprosessen – var et sekundært mål for loven.
“Lisensing er en av de mest korrupte prosessene innen gambling,” sa departementet. “KRAIL er ansvarlig for dette, men det blir opphørt.” En opprørt Fedororov uttaler seg til media. For å overbevise om logikken og tankegangen bak hans kunngjøring.

KRAIL-sjef kritiserer jussen og forslaget om avvikling

Selvsagt gikk ikke dette hen uten motargument. I en mediekommentarer publisert av KRAIL, reagerte styrelederen for organisasjonen Ivan Rudy på lovutkastet med forvirring. Han gjorde det klart at regulatoren ikke ble informert før departementet sendte inn lovgivningen til Rada. Dette ble børstet unna da det ble påpekt at regjeringen er i krig og at dette faktisk ikke er noen førsteprioritet.

Ikke noen førsteprioritet

“For å være ærlig forsto jeg ikke hva denne historien var for noe, hva den endelige effektiviteten var. Etter å ha gjennomgått hovedoppgavene, så jeg at de foreslåtte endringene faktisk er gjeldende lovgivning,” sa Rudy. “Jeg forsto ikke hva vi endrer.” Rudy innrømmet at problemet med mangelen på medlemmer av kommisjonen var et problem, men la skylden for det på sentralstyret, og hevdet at KRAIL hadde skrevet brev til kabinettet i to måneder med en forespørsel om å nominere ytterligere ett eller to medlemmer til kroppen.”, sier en oppgitt Rudy til ukrainske medier.

Gambling i Ukraina 2023 – Skepsis til full automatisering

Et av medias store spørsmål er ett Rudy fra KRAIL har stillt seg bak. Han har nemlig også stilt spørsmål ved klokskapen i innføringen av en automatisert prosess. Han fremhevet det relativt få antallet lisenssøknader som KRAIL mottar/har mottat. Ifølge statistikken er det bare 13 % av operatørene som opererer i Ukraina i dag som har interesse i å reguleres eller søke om lisens. “Hvor mange nye lisenser forventer vi å motta? Om lag 36 er utstedt på tre år for driftsrettigheter, samt et stort antall lisenser for spillemidler. “Hvorfor kaste bort penger og lage et automatiseringsprodukt for noe som har en begrenset liten numerisk betydning, relativt sett,” sa Rudy. Han hevder at KRAIL er mer enn nok kapabel til å håndtere både i dag og i framtiden. Dette er basert på pressemeldinger red. anm.

Slotparadise Casino200% Bonus Opptil 2.000 Kr + 10% Cashback
Kjappe innskudd med Visa/Mastercard
NYTT norsk casino fra 2022

Besøk Her
Omtale
Gambling i Ukraina

Lars Halvorsen

Lars Halvorsen

Hei Mitt navn er Lars og jeg har jobbet hos Nye-casino.com siden 2020. Mitt ansvar er å skrive rettferdige anmeldelser om kasinoer og spilleautomater. Hvis du har spørsmål. Send meg en e-post på support@nye-casino.com. Velkommen til Nye-casino.com!